Jak efektivně využít elektroodpad?

Elektroodpad byste neměli držet u vás doma. Je lepší ho odvést do sběrny, kde se o něj postarají. Ani to ale mnohdy neznamená kvalitní řešení.

 

Odborníci se shodují, že je potřeba do budoucna co nejvíce podpořit jeho recyklaci a využití na trhu druhotných surovin. Podle statistik přibylo za loňský rok na světě bezmála 54 milionů tun elektroodpadu. Musíme s elektroodpadem nakládat správně a ekonomicky, abychom zmírnili tvorbu odpadu.

Jak na to?

Za posledních pět let to znamená asi 21procentní nárůst tohoto nebezpečného odpadu. Například na každého Čecha připadá 15,7 kilogramů elektroodpadu. Zpětný odběr elektroodpadu probíhá v Plzni, ale i po celé České republice. V loni bylo na celém světě vyprodukováno rekordní množství elektroodpadu: závratných 53,6 milionu tun.

Řešením by mohl být efektivnější svoz odpadu, například do sběren jako je elektroodpad Plzeň. Likvidace autobaterií Plzeň provádí Kovošrot Suda velice efektivně. Proč tedy držet odpad ve vašich domácnostech, kde by mohly jen škodit?

Odpadová krize

Evropské země za loňský rok dohromady vyprodukovaly 12 milionů tun elektroodpadu. To Evropu v globálním žebříčku staví na třetí místo za Asii a Ameriku, ovšem v přepočtu na obyvatele je na tom vůbec nejhůře – na každého Evropana včetně dětí připadá celých 16,2 kg vysloužilých elektrozařízení. Nejvíce vyprodukovaného elektroodpadu v přepočtu na počet obyvatele připadá Norsku, a to 26 kg. Naopak nejmenší průměr elektroodpadu per capita vykázalo v roce 2019 Moldavsko. V České republice bylo za rok 2019 vyprodukováno 167 tisíc tun odpadu, což v přepočtu na obyvatelstvo činí průměrně 15,7 kg.

Recyklace je světové a populární téma. Kdo si vede nejlépe v recyklaci? Nejlépe jsou na tom země severní a západní Evropy, kde je oficiální cestou recyklováno 59, respektive 54 procent elektroodpadu. To v globálním měřítku představuje vůbec nejvyšší hodnoty recyklace. Jestliže tedy budeme všichni lépe využívat zpětný odběr elektroodpadu Plzeň a služby jako výkup elektrobaterií Plzeň, nejenže si přivyděláme, ale také ušetříme naši planetu.