Spotřební daň pro rok 2016

Kuřáci nejsou příliš nadšeni, neboť spotřební daň za cigarety opět vzrostla, což má dopad na jejich peněženky. Každá cigareta je zátěží na jejich zdraví, ale i na jejich finance. V dalším textu se můžete dozvědět, o kolik přibližně se zvýší cena jedné krabičky.

Jak je to s daní u cigaret

Oproti většině výrobků, podléhají cigarety jak DPH, tak ještě dani spotřební. Jinak řečeno – z cigaret není odváděna pouze klasická DPH, ale také daň spotřební. Ta se na začátku letošního roku u cigaret zvýšila. Spotřební daň se skládá ze dvou složek: procentní a pevné části sazby daně. Procentní daň je 27% a pevná sazba daně je aktuálně 1,46 Kč za jednu cigaretu. V praxi ovšem platí, že z každé jedné cigarety musí být odvedeny alespoň 2,63 Kč. Ke spotřební dani se pak připočítává ještě DPH ve výši 21%.

Kolik dostává z prodeje cigaret stát

Nejlépe je to patrné z konkrétních příkladů. Například jedna klasická krabička velice populárních cigaret Marlboro Red stojí 102 korun. Tato cena platí ve všech trafikách, samoobsluhách a jiných prodejnách. Z ní se odvádí spotřební daň ve výši 52,60 Kč a k ní se přičte DPH ve výši 21%, což je 17,70 korun. Z jedné krabičky je celková odvedená daň 74,44 Kč. V praxi platí, že čím dražší cigarety, tím nižší míra zdanění.

Dalším příkladem mohou být legendární cigarety Camel, jejichž jedna krabička stojí 87 Kč. Z této ceny bude odvedena daň ve výši 67,79 Kč. Pokud by si kuřák koupil jednu krabičku každý den po celý rok, zaplatí celkem 31.755 Kč a do státní kasy navíc odvede cca 24.743 Kč.

Za třetí cigarety Lucky Strike. Jedna krabička vyjde na 82 Kč, takže její spotřební daň bude činit 52,60 Kč. Přičteme-li k této částce DPH, bude se z jedné krabičky odvádět celkem 66,83 Kč.

Tažení proti kouření

V ČR v průměru připadá na jednoho občana 5,5 cigaret za jeden den. Tímto množstvím se řadíme na 4. místo mezi zeměmi s největšími problémy s kouřením v rámci EU. Na léčení následků kouření se v ČR vydává několik miliard korun. Proto se hledají opatření, jak tuto situaci zvrátit. Jedním z nich právě zdražování cigaret. Další cestou ke snížení počtu kuřáků je postupné vyřazování kuřáků z veřejného života.

Zvyšování daní není otázkou jen tabákového průmyslu. Daně zajímají lidi i při řešení příjmů nebo danění půjček a podobně. S takovými problémy vám pomůže daňová kalkulačka, díky které neztratíte přehled o svých financích.