Víte o tom, že se roční hlášení za odpady řídí novým zákonem?

Žít a neprodukovat žádný odpad, možná je to hezká představa, ale nereálná. Odpad produkují všichni, včetně podnikatelů a firem. Takové subjekty musí produkci odpadu evidovat a výkaz statistiky o odpadech se zasílá na ČSÚ. Jsou zákonem dané limity, které když se překročí, vzniká povinnost zpracovat roční hlášení a poslat ho včas na ISPOP. Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady se od roku 2021 řídí novým zákonem o odpadech 541/2020 Sb. a níže si představíme, jaké změny přinesl.

Co mění nový zákon o odpadech?

Zpracovávání ročního hlášení nebaví snad nikoho, přesto je potřeba a mnozí si pamatují, že je nutné, když se za rok překročí limit 100 tun běžného odpadu nebo 100 kilogramů nebezpečného odpadu. Tento limit se společně s novým zákonem mění. U nebezpečného odpadu je od roku 2021 limit 600 kilogramů za rok, u běžného odpadu se limit nezměnil. Znamená to, že pokud produkujete méně než 600 kilogramů nebezpečného odpadu ročně, roční hlášení už dělat nemusíte. Pořád se však musíte věnovat průběžné evidenci odpadu, ta je potřeba k tomu, abyste před případnou kontrolou dokázali, že limity nepřekračujete.

Víte, do kdy je potřeba udělat roční hlášení o produkci odpadů 2022? Do roku 2021 byl termín do 15.2. a nově je až do konce února, tedy do 28.2. Když máte více času, nemusíte být nervózní, že byste zpracování včas nestihli.

Kdo udělá roční hlášení za vás?

Nechce se vám roční hlášení za odpady zpracovávat? Tak ho nedělejte, může ho za vás udělat specializovaná firma na Ecoservis.eu, která je expertem na problematiku odpadů. Ne každý má čas řešit všechny byrokratické povinnosti svépomocí a pomoc od externí firmy vždy přijde vhod. Můžete se přidat k velkému množství spokojených podnikatelů, společností i obcí, které tuto službu již využívají.