Výběr podnikového informačního systému je pro firmu klíčový

Bránit se implementaci podnikového informačního systému není moudré. Vhodně zvolený produkt může firmě jedině prospět a posunout ji na další pomyslnou úroveň. Bohužel může nastat i opačná situace, kdy ERP potřebám klienta neodpovídá a začne mu komplikovat i ty nejjednodušší procesy. Proto je důležité přistupovat k výběru s rozvahou a zaměřit se na několik základních kritérií.

Pamatujte si, že podnikový informační systém nemá být o kompromisech. Musí se přizpůsobit vaší firmě a nikoliv naopak. Samozřejmě za předpokladu, že jsou firemní procesy nastaveny vesměs správně.

Obecné výhody ERP spočívají v:

  • automatizaci a standardizaci rutinních firemních procesů,
  • osvojení best practices (nejefektivnějšího řešení),
  • významné časové úspoře,
  • propojení agend a snadném převodu informací,
  • jednoduché analýze dat,
  • možnosti vyvozování osobní zodpovědnosti,
  • možnosti delegace práv na jednotlivé zaměstnance.

Řešení na míru, nebo hotový systém?

Měli byste si nechat ERP naprogramovat tzv. od píky, nebo raději zvolit hotové řešení? První možnost se pro většinu firem jeví jako zbytečně nákladná, komplikovaná a časově náročná. Ačkoliv podnikový systém na míru na první pohled budí dojem, že stoprocentně odpovídá potřebám firmy, v praxi naopak nemusí být tak funkční jako vyladěný modulový systém, na kterém vývojáři usilovně pracují řadu let.

Které ERP je nejlepší?

Jak by měl vypadat nejlepší podnikový informační systém? Měl by nabízet vyvážený poměr mezi cenou a funkcemi, snadné ovládání a nepříliš komplikovanou implementaci. Samozřejmostí by mělo být také široké spektrum modulů pro jednotlivé agendy a možnost rozšíření v případě budoucího růstu firmy.

Výše uvedené požadavky splňuje například ERP RIS od české společnosti Saul informační systémy. Je dostupný v několika verzích a pokrývá potřeby OSVČ a menších firem i větších společností s desítkami až stovkami zaměstnanců. Více se o produktu dozvíte na www.saul.cz.