Činnosti, které mohou aktivitu call centra pozdvihnout na vyšší úroveň

Ačkoliv se to nezdá, tak i v České republice je opravdu velké množství společností, které v rámci klientského servisu provozují call centra, nebo popřípadě využívají služeb externích společností, které dokáží zprostředkovat potřebnou lidskou kapacitu, ale také technické zázemí.

Samotné call centrum přitom většina lidí řadí do kategorie zákaznické podpory a představují si, že operátoři neustále sedí a čekají na to, zdali někdo bude potřebovat pomoct. Jenže opravdový význam call centra může být ještě mnohem, mnohem hlubší a zapeklitější.

Analýza trhu a dat každým dnem

Call centrum může být mimo podpory klientům také ohromnou hybnou silou směrem k novým klientům, kteří nás teprve budou čekat. Takzvané generování leadů je jedním z příkladů, které bychom mohli bez jakýchkoliv skrupulí nazvat jako dokonalou práci celého call centra. Ve své podstatě jde o to, že se call centrum během svojí aktivity snaží zachytávat obchodně důležitá data a na jejich základě pak má možnost kontaktovat osoby s ideálně zvolenou nabídnou produktů nebo služeb, které jsou šité na míru konkrétním osobám.

Následný kontakt s klienty

Jakmile dokáží analytici najít dostatek informací o konkrétních potřebách a přáních klientů, tak se mohou analytická data pohybovat celou řadou směrů. Většinou míří mnohem hlouběji do infrastruktury společnosti, kde se projednává jejich hloubka a význam, ale stejně tak se mohou posunout směrem ke klientovi. A to formou akvizice klientů neboli osobního kontaktu s těmi skupinami a osobami, které by o produkty nebo služby dané společnosti reálné mohli jevit vážný zájem.

Hledání nových partnerů a vazeb

I ty největší společnosti na světě se snaží o to, aby v rámci business nezůstávali nechránění sami uprostřed bitevního pole. Výsledkem jsou různé skupiny a aliance firem, které sice jsou konkurenty, ale mnohem prospěšnější pro ně může být v nějakém měřítku vzájemná kooperace. Pro takové osoby je sjednávání schůzek prioritou číslo jedna. Call centrum vám přitom může pomoci tím, že dokáže lidi oslovovat okamžitě v moment kdy nemůžete.