TOPZNAK zajistí dopravní značení

Společnost TOPZNAK působí na našem trhu již dlouhou dobu. Díky tomu se podílela na zajišťování značení mnoha významných staveb a projektů. Její mladý a flexibilní tým se zabývá prodejem, pronájmem a montáží dopravního značení a to včetně příslušenství, sklopných parkovacích zábran a sloupků baliset, dopravních zrcadel nebo zpomalovacích prahů.

Dopravní značení Praha provede vodorovné dopravní značení strojově i ručním způsobem. Také zajistí kompletní zabezpečení všech dopravních uzavírek, výkopů a záborů malého i velkého rozsahu. V nabídce má také světelnou signalizaci a semafory, které slouží pro kyvadlové řízení dopravy. Zajistí návrhy projektů dopravně inženýrských opatření. Problémem není ani jejich projednání a odsouhlasení na příslušných úřadech a PČR. Podrobnosti naleznete na stránkách https://www.topznak.cz.

Tipy pro vás

Co všechno nabízí TOPZNAK pro krátkodobý nebo dlouhodobý pronájem dopravního značení?

Objednat si můžete SDZ – veškeré svislé dopravní značení, plastové směrové desky Z4, leitboy Z5 i s podstavcem, přechodové vodorovné dopravní značení se žlutou reflexní fólií šířky 120 mm, plastové nebo kovové zábrany Z2 o délce 2 metry, přechodové lávky pro pěší ve standardních délkách 1,5 metru, 2 nebo 3 metry, dopravní kužely Z1 o výšce 50 nebo 75 cm v reflexním provedení, světelnou signalizaci nebo plastová svodidla naplněná vodou v červené nebo bílé barvě.

Využít můžete nabídku dopravy všeho potřebného na místo určení, osazení dopravního značení dle projektu DIO. V nabídce společnosti naleznete také možnost každodenní kontroly dopravního značení, jeho udržování v provozuschopném stavu a následně pak i demontáž a uvedení komunikace do původního stavu.

K objednávce si připravte projekt dopravně inženýrského opatření potvrzený Policií ČR a dopravně inženýrské rozhodnutí. Objednávku můžete zaslat poštou nebo e-mailem.